lyžařská škola Příbram

lyžařská škola Příbram

lyžařská škola Příbram

Půjčovna lyží a snowboardů Kvasejovice

Naše půjčovna zimního vybavení nabízí kompletní vybavení pro sjezdové lyžování i pro snowboarding:

 • carvingové lyže
 • lyžařské boty
 • lyžařské hůlky
 • helmy
 • snowboardy
 • snowboardové boty

Rezervace pouze prostřednictvím telefonu od 8:30 do 16:30!
VOLEJTE: +420 604 332 565

Rezervace na večerní lyžování nepřijímáme.

Půjčovna lyží

Otevírací doba půjčovny

v zimní sezóně:
pondělí – neděle: 8:30 – 16:30

Podmínky pro zapůjčení lyží a snowboardů

 • Minimální doba půjčení je jeden den (8:30 – 16:30) nebo na večerní lyžování (17:30 – 21:30).
 • Doba půjčení je závazná – další rezervace.
 • Zákazník používá sportovní výzbroj, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na výpůjčním lístku po smluvenou dobu.
 • Podmínkou výpůjčky je kontrlola vyplněných osobních údajů podle OP.
 • Půjčovné je splatné při vyzvednutí sportovní výzbroje.
 • Při překročení smluvené doby se zavazuje zákazník zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny půjčovného a to za každý den z prodlení.
 • Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
 • Půjčovna neodpovídá za poškození zapůjčených věcí nesprávným užíváním, nedbalostí či úmyslem, jako např:
  • jízda po sypané silnici
  • jízda po kamenech na sjezdové trati
  • odkládání lyží do sněhu (zabodnuté patky)
 • Náklady na opravu budou účtovány podle platného ceníku. Zákazník odpovídá za ztrátu nebo zničení zapůjčeného vybavení, to následně hradí v plné výši nákladů.
 • V případě poškození sportovní výzbroje, bude vzniklá škoda účtována v ceně opravy.
 • Při ztrátě, odcizení nebo úplném zničení přezvaté sportovní výzbroje uhradí zákazník její cenu v plné výši.
 • Výzbroj je nutné vrátit očištěnou od sněhu a jiných nečistot.
 • Doklad o výpůjčce pečlivě uschovejte. Nutno předložit při vrácení.
 • Místem výkonu práva je Sport centrum půjčovna.
 • Zapůjčený sportovní materiál si ihned po převzetí pečlivě zkontrolujte. V případě závady upozorněte obsluhu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu půjčovního řádu.

Ceny za půjčení lyží a snowboardů

1. den další dny
Ski komplet 250,- 220,-
Lyže 200,- 170,-
VIP lyže 350,- 320,-
Lyžařské boty 100,- 60,-
Ski komplet junior 200,- 170,-
Lyže junior (do 130 cm) 150,- 130,-
Lyžařské boty junior 100,- 60,-
Snowboard komplet 300,- 250,-
Snowboard 250,- 220,-
Snowboardové boty 100,- 60,-
Hůlky 50,- 50,-
Helma 50,- 50,-